Bisschoppen bereid tot schadevergoeding voor seksueel misbruik

"De bisschoppen willen de slachtoffers van seksueel misbruik in hun waardigheid herstellen en hen, volgens hun noden, ook financieel tegemoetkomen", dat heeft de kerk maandagmiddag bekendgemaakt. De bisschoppen gaan samenwerken met de commissie die seksueel misbruik en feiten van pedofilie behandelt binnen de kerk.

ghouben

Het gaat om financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van verjaarde feiten. Daarvoor zou een arbitrageprocedure op poten worden gezet.

De bisschoppen zijn volgens hun mededeling "diep geraakt en drukken hun ontzetting uit over de zware feiten die door geestelijken of leden van religieuze gemeenschappen werden gepleegd". Dat bleek nadat ze "heel aandachtig" het verslag doorgenomen dat unaniem werd goedgekeurd door de bijzondere commissie voor seksueel misbruik.

Ook bemiddelen

Ze stemmen in om mee te werken aan de organisatie van een "pluridisciplinaire vorm van arbitrageprocedure voor de reeds verjaarde feiten, waarover hoven en rechtbanken geen uitspraak meer kunnen doen". Daarbij moeten de arbiters ook de bevoegdheid hebben om te bemiddelen.

Ze waarderen naar eigen zeggen ook de moed die de slachtoffers opbrachten om de pijnlijke feiten te melden.

Wat die arbitrageprocedure precies inhoudt, leest u op Letterlijk: de verklaring van de Belgische bisschoppen