1.211 Belgen vragen onbeperkt uitstel betaling belastingen

1.211 Belgen hebben in 2010 een ‘onbeperkt uitstel’ - eigenlijk een kwijtschelding - gevraagd voor het betalen van hun belastingen. Zes op de tien kregen nul op het rekest.

jvangeyte

Sinds 2005 kunnen belastingplichtigen die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden een onbeperkt uitstel vragen voor het betalen van hun personenbelasting. Achterstalligheid bij BTW of successierechten komen hiervoor niet in aanmerking.

In de praktijk komt een dergelijk ‘onbeperkt uitstel’ vaak neer op een kwijtschelding. De fiscus heeft dan immers geen mogelijkheid meer om de gelden alsnog op te vragen, tenzij de betrokkene later toch nog voldoende inkomsten krijgt. Vandaar dat gesproken wordt over een onbeperkt uitstel en de belastingschuld dus blijft bestaan.

Over het toestaan van het onbeperkt uitstel, wordt geoordeeld door de gewestelijke directeur van de fiscale invorderingen. Die kan ook opleggen dat er een klein deel van de schuld toch betaald moet worden.

Daling

Lang niet alle aanvragen krijgen een positief resultaat. Gemiddeld zes op de tien krijgen een nul op het rekest, leert een parlementaire vraag van Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) aan minister van Financiën Didier Reynders.

Het aantal aanvragen daalt overigens. In 2007 waren er nog 1.978 aanvragen. Vorig jaar dus nog 1.211.

JVG