Meerderheid en oppositie blijven 't oneens over inplanting chiroheem Guigoven

Francis Croes

Na kennisname van de bezwaren van de jeugdraad, de Kerkfabriek en enkele bewoners van Guigoven legde de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) een advies tot aanpassing van het Ruimtelijke Uitvoeringsplan Guigoven-centrum voor aan de gemeenteraad.

In dit advies wordt voorgesteld om het eerder door de meerderheid goedgekeurde RUP, waarbij de recreatiezone achter het kasteel de Donea landbouwzone, werd toch deels als recreatiezone te behouden voor inplanting van spelinfrastructuur voor de jeugd.

Volgens schepen van ruimtelijke Ordening Willy Claes kunnen kan op deze gronden echter geen chiroheem worden gebouwd. De Gemeentelijke Commissie stelt voor de inplanting van een nieuw chiroheem drie locaties voor.

Een eerste mogelijkheid zou er in bestaan om het huidig chiroheem naast de school uit te breiden richting Magdalenazaaltje en kerk. Een tweede mogelijkheid bestaat er in om een nieuw chiroheem te bouwen, naast het buurthuis Den Hamel, op de plaats waar zich nu de schutterstand van de Sint-Sebastiaansgilde bevindt. Als derde mogelijke inplantingplaats worden de gronden aangeduid in de Beemdstraat, naast de pastorie.

Volgens Camille Cuyx CD&V voldoen geen van deze drie bouwmogelijkheden aan de verwachtingen van de chiro en de Guigovenaren. Camille Cuyx: "Recreatiegebouwen zoals een chiroheem plant je niet middenin tussen de huizen. In een recreatiezone mag wel degelijk een toeristische of recreatieve infrastructuur zoals een chiroheem worden gebouwd."

Schepen Willy Claes: "Het schepencollege wil de voorgestelde bouwmogelijkheden van Gecoro de eerstvolgende weken bespreken met de chiro en de kerkfabriek. "Burgemeester Hugo Philtjens: "Indien we tot een akkoord komen leg ik volgende maand het bouwdossier reeds ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad."

De oppositiefracties van CD&V en NV-A stemde tegen het nieuwe voorstel van Gecoro en het schepencollege. De leiding van de chiro, die de gemeenteraad vanuit de publieke tribune bijwoonde, zou liefst van al bouwen in de recreatiezone achter het kasteel, maar wil de voorstellen van het schepencollege alsnog bespreken met haar bestuur.

*Dankzij de meerinkomsten, 386.000 euro meer dan geraamd en de gedaalde uitgaven vooral op de werkings- en personeelskosten, sluit de gemeenterekening 2010 met een ruim overschot. CD&V vroeg bij monde van Ernest Eckelmans daarom een verlaging van de gemeentelijke belastingen.

Burgemeester Hugo Philtjens wil echter tot 2012 nog even de kat uit de boom kijken.

Francis Croes


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio