Beelden en schilderijen verdwijnen even uit begijnhofkerk

Vandaag is de conservatie van de beeldengroep aan de buitenzijde van de begijnhofkerk gestart. Sinds enkele jaren lopen projecten om stukken roerend patrimonium – beelden, schilderijen en meubilair – uit de begijnhofkerk te restaureren of te conserveren. Dit jaar trekt de stad 25.000 euro uit om dit werk gestructureerd aan te pakken.

fvranckx

Ook afgelopen jaar voorzag de stad 40.000 euro. Patrick Dewael, burgemeester en bevoegd voor cultuur en erfgoed licht het project toe: “De begijnhofkerk (1294) verzamelde doorheen de meer dan 750 jaar geschiedenis een rijk patrimonium.

Maar dat bijzondere verleden brengt niet enkel lusten met zich mee. Sinds 1998 is de kerk, met historisch patrimonium, eigendom van de stad. Het gebouw is opengesteld voor socioculturele activiteiten.

Maar zo een oud gebouw met zo een rijk patrimonium stelt eisen op vlak van onderhoud en beheer. Daarom wil de stad er op lange termijn voor zorgen dat de kerk gerestaureerd wordt en op korte termijn dat het aanwezige patrimonium wordt geconserveerd en gerestaureerd” aldus Patrick Dewael.

Deze week is alvast de eerste aanzet gegeven om één van de meest zichtbare objecten van de begijnhofkerk, de calvarie aan de buitenzijde, te conserveren. Op termijn zullen nog meer beelden en schilderijen uit de kerk verdwijnen om ze voor lange tijd te conserveren.

In het kader van de restauratie van de kerk zal nadien gekeken worden welke stukken terug op hun historische plek in de kerk komen te hangen of staan.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio