Groepsklacht tegen seksueel misbruik in de kerk

Een groep slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk gaat bij de rechtbank van eerste aanleg in Gent klacht indienen tegen de Belgische bisschoppen, de hogere oversten van de Belgische religieuzen en de Heilige Stoel. Dat staat te lezen in de uitnodiging voor een persconferentie op 1 juni in Gent.

ibroeksteeg

De groepsvordering wordt ingeleid door de advocatenassociatie Van Steenbrugge (foto), Van Acker & Mussche en gebeurt in naam van een groepering van slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. De bedoeling van de klacht is in een eerste fase "de aansprakelijkheid in hoofde van de Heilige Stoel, de Belgische bisschoppen en de hogere oversten in een tussenvonnis te laten vaststellen" door de rechtbank. Aan de rechtbank wordt ook gevraagd om zich uit te spreken over een provisionele schadevergoeding voor de geleden schade.

Op de persconferentie zullen de slachtoffers toelichting geven bij de dagvaarding. De advocaten Walter Van Steenbrugge en Christine Mussche zullen er de juridische kant van de zaak toelichten, luidt het.

Beeld: Photonews

Meer over Walter Van Steenbrugge