Vlaamse advocaten tegen verstrenging gezinshereniging

De Vlaamse advocaten vinden de nieuwe wet die gezinshereniging verstrengt, discriminerend tegenover Belgen. Ze zal tot veel gerechtelijke betwistingen leiden, zo zeggen ze. De Kamer keurt deze namiddag de nieuwe wet goed.

ssimons

De Orde van Vlaamse Balies sluit zich met haar kritiek aan bij die van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, de PS, de cdH en de Groenen en staatssecretaris voor Migratie, Melchior Wathelet (cdH).

Voor de Orde is gezinshereniging een recht en dat mag maar héél uitzonderlijk worden beperkt. De beperkingen uit het voorstel van N-VA, CD&V, Open Vld en MR, dat ook door sp.a wordt gesteund, gaan veel te ver, vinden de Vlaamse advocaten.

Wat zijn de kritieken?

* De indieners van het voorstel willen dat de hereniger minstens een inkomen heeft dat zo groot is als 120% van het leefloon. Volgens de Orde is dit onwettig, want het is te hoog, het mag slechts 100% van het leefloon zijn.

* Omdat aan Belgen strengere eisen worden gesteld dan aan andere inwoners van de Europese Unie, worden Belgen “gediscrimineerd”, zo meent de Orde. Belgen zijn burgers van de Europese Unie, zij moeten precies dezelfde rechten hebben om iemand te laten overkomen als andere burgers van de EU, aldus de Orde.

De indieners zeggen daarop dat de verstrenging geen zin heeft als de eisen voor Belgen niet strenger worden, want het gros van de mensen die iemand laten overkomen, zijn genaturaliseerde Belgen. Aan de regels van de EU-burgers kan België niets veranderen, dat kan alleen Europa zelf. Meerdere landen (Nederland, Engeland, Denemarken) behandelen hun eigen inwoners ook strenger dan burgers van de EU en dat botst niét met de rechtspraak van het Europees Hof van Luxemburg.

* De Orde vindt voorts dat het niet kan dat buitenlanders die naar hier zijn gekomen gedurende minstens 12 maanden lang een verblijfsvergunning van onbepaalde duur moeten hebben, vooraleer ze een familielid kunnen laten overkomen. Volgens de Orde mag men helemaal geen termijn eisen.

* Ook de idee dat gezinshereniging alleen nog vanuit het buitenland kan worden aangevraagd, vindt geen genade voor de Orde. Dat kan voor de Orde niet omdat minderjarigen helemaal geen visum kunnen krijgen met oog op gezinshereniging, want ze kunnen niet huwen. Dus zouden ze niet kunnen overkomen. Kan niet, meent de Orde, die bovendien boos is omdat mensen uit landen die niet visumplichtig zijn, niet zullen kunnen overkomen.

De Orde zegt dat uit deze wet vele rechtszaken zullen voortvloeien.

Wat de wet precies inhoudt, vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Foto Photonews