Ingenieur aantrekkelijkste beroep in België, inpakker minst aantrekkelijk

Ingenieur is het meest aantrekkelijke beroep in België. Dat blijkt uit een studie van Randstad bij 3.000 respondenten.

ssimons

Maar liefst drie op vier respondenten zouden deze functie (sterk) aanbevelen bij vrienden of kinderen. ‘Ingenieur’ haalt het van architect. Daarna volgen dierenarts, arts en professor.

Het beroep van inpakker/inpakster is het minst aantrekkelijke beroep. Slechts 3% van de respondenten vinden dit (heel) aantrekkelijk. Eveneens weinig aantrekkelijk zijn portier, visser, schoonmaker en lijnarbeider.

De vereiste scholing voor een bepaald beroep is de belangrijkste verklaring voor de aantrekkelijkheid ervan. Aantrekkelijke beroepen zijn zonder uitzondering hooggeschoold. De meerderheid van de meest aantrekkelijke beroepen zijn ook mannenberoepen. Slechts één beroep uit de top tien telt een meerderheid van vrouwen (apotheker). Anderzijds zijn er bij de meest aantrekkelijke beroepen ook knelpuntberoepen te vinden (ingenieur, architect, informaticus, elektricien en opticien).

Bij de minst aantrekkelijke beroepen vinden we zowel mannen als vrouwenberoepen. Bij de twintig minst aantrekkelijke beroepen vinden we 10 knelpuntberoepen. Het knelpuntkarakter heeft dus wellicht te maken met het weinig aantrekkelijk zijn.

Top 10 meest aantrekkelijke beroepen in België

1. Ingenieur 75,4% 2. Architect 67,9% 3. Dierenarts 65,0% 4. Arts 64,3% 5. Professor aan de universiteit 63,3% 6. Apotheker 62,6% 7. Informaticus 62,5% 8. Notaris 62,5% 9. Docent hoger onderwijs 62,0% 10. Chirurg 61,7%

Top 10 minst aantrekkelijke beroepen in België

1. Inpakker 3,1% 2. Portier 3,4% 3. Visser 3,5% 4. Schoonmaker 3,8% 5. Arbeider lijn 4,0% 6. Kassier 4,5% 7. Taxichauffeur 5,0% 8. Havenarbeider 5,6% 9. Postbode 6,0% 10. Keukenpersoneel 6,1%

Vijf bouwstenen

In de studie werd ook nagegaan hoe de 112 onderzochte beroepen scoorden voor 5 weerhouden bouwstenen: loon, balans werk-privé, werkomstandigheden, afwisseling in de job en het uitdagende van de job.

Uit deze analyse blijkt dat beroepen zelden over de hele lijn aantrekkelijk zijn. Ingenieur mag dan globaal genomen het meest aantrekkelijk beroep zijn, het haalt in de aparte rangschikkingen per bouwsteen nooit een eerste plaats.

Notaris blijkt het aantrekkelijkste beroep voor wat betreft het loon en de werkomstandigheden. Inzake afstemming werk-privé gaat de winst naar gemeentelijke ambtenaar op de voet gevolgd door de regionale of federale ambtenaar.

De prijs voor de meest afwisselende job is dan weer voor de journalist. Het meest uitdagende beroep is tenslotte bedrijfsleider.