Erfgoedbeleid in Noord Limburg

In het najaar van 2010 organiseerden de vier gemeentes onder de noemer Erfgoedkaffee al een trefdag voor de erfgoedsector in de regio. Op basis van de resultaten van deze dag werd een regionaal erfgoedbeleidsplan geschreven.

redactie

Dit plan ligt momenteel samen met een subsidieaanvraag voor een erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap ter beoordeling in Brussel.

In haar openingswoord op de tweede regionale trefdag wees schepen voor cultuur van Opglabbeek, Ilse Wevers, er op dat de projectvereniging in afwachting van het antwoord uit Brussel niet wil stilzitten. Er staan al enkele kleine projecten gepland in de loop van 2011 en de organisatie van de Erfgoedkaffees wordt een vast onderdeel van de werking.

Na afloop van het Erfgoedkaffee nodigde Jaak Gabriels, burgemeester van Bree, de andere burgemeesters en schepenen uit om samen de handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst te zetten. Om alvast verder vertrouwd te geraken met het cultureel erfgoed van de partners in het samenwerkingsverband ontving elke burgemeester een pakket met boeken over de geschiedenis van de andere gemeentes.

De vier gemeentes willen samen inzetten op sensibiliseren, erfgoededucatie, bovenlokale netwerking, kennisuitwisseling en extra aandacht voor het vergeten, verloren en verdwaald erfgoed. Liesbeth Van der Auwera, schepen voor erfgoed in Bree, wees er in haar dankwoord op dat samenwerking en vertrouwen tussen de verschillende erfgoedwerkers, ambtenaren en beleidsmakers de basis vormen voor dit erfgoedbeleid.

Meer weten? Neem dan contact via 0497 52 80 67 of info@etmek.be.

Roger Dreesen

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio