Gemeenteraad: geen vuur meer maken op openbaar domein zonder vergunning

- De gemeenterekening voor 2010 sluit in gewone dienst af op bijna 18.313.000 euro. Het afsluitend getal in buitengewone dienst ligt op meer dan 17.400.000 euro. "We kunnen onze reserves behouden. Dat is goed voor een gezonde investeringspolitiek", zei schepen van Financiën Jean Lavreysen.

jdriessen

- De codex met gemeentelijke administratieve sancties vermeldt voortaan dat het verboden is 'om zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester vuur te maken op het openbaar domein'. "Vroeger verbood de codex enkel het verbranden van afval. Vuur maken in open lucht om welke reden dan ook, kan altijd gevaar inhouden", argumenteerde burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a).

- Naar aanleiding van recente werken in de Stationsstraat, had Nadia Chahboun (Aktief) het over verkeersproblemen op die plek: "Zo raakte personeel niet op tijd op het werk, waren buschauffeurs niet op de hoogte, waren er opstoppingen. Kan men de politie op zo'n momenten niet inschakelen?" Schepen van Mobiliteit Kris Verduyckt: "De gemeente zelf was niet bevoegd. Om praktische redenen moesten werken af en toe uitgesteld worden. De verkeersdienst hield op eigen initiatief een combinatievergadering met Vlaams Gewest en aannemer waar afspraken gemaakt zijn. Bij de lokale politie liepen geen klachten binnen. Op cruciale verkeerspunten zullen werken altijd hinder meebrengen."

CL


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio