Laatste dagen Carlo Ghysens bij fractie Open Vld?

De gemeenteraad van deze week was de eerste raadszitting voor Paul de Bellefroid (Open Vld) die Hilde Vautmans als raadsvoorzitter vervangt. Opmerkelijk: tijdens zijn aanstelling verliet gewezen schepen Carlo Ghysens de zaal. Pas na de maidenspeech van de Bellefroid nam Ghysens weer plaats.

jdriessen

Of hij daarmee duidelijk maakte dat zijn dagen bij de Hasseltse Open Vld-fractie geteld zijn, wilde Ghysens na afloop (nog) niet bevestigen.

DJ


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio