Bijna 300 foutparkeerders betalen boete niet en gaan vrijuit

Bijna driehonderd foutparkeerders die het vorig jaar vertikten hun boete te betalen, gaan zowaar vrijuit. Het gaat om bekeuringen die werden uitgeschreven in Roeselare, in de provincie West-Vlaanderen. Het vonnis van de Roeselaarse vrederechter Jan Nolf kan echter nationale gevolgen krijgen.

kscherpenberg

In Roeselare is het de NV Parkeren die foutparkeerders beboet. Om te weten wie de boete zou ontvangen, werd een beroep gedaan op de stadsontvanger van Roeselare. Die speelde de identiteitsgegevens van de Dienst Inschrijving van Voertuigen (DIV) door.

Volgens de vrederechter werd zo echter de wet op de privacy overtreden.

Een stad mag enkel identiteitsgegevens doorgeven als het parkeerbedrijf een protocol heeft afgesloten met de FOD Mobiliteit en Vervoer. In Roeselare heeft men dat pas begin dit jaar gedaan. In heel het land werden amper 36 gemeenten en 50 parkeerbedrijven het eens over zo een protocol.

Beeld: PhotoNews