"Amokmakers weren op basis van contractbreuk"

Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld) is geen voorstander van het verhogen van inkomgelden in recreatiedomeinen zoals dat van Boom of Hofstade om amokmakers te weren. Ze wijst erop dat alle openbare zwembaden nu al herrieschoppers kunnen weigeren op basis van artikel 1183 van het burgerlijk wetboek.

kscherpenberg

Dat artikel zegt dat een contract kan worden verbroken als een van de partijen het niet naleeft. Op die basis kan aan amokmakers in de toekomst de toegang tot het eigen openbaar zwembad worden ontzegd. De recreatiedomeinen moeten dan wel een juridische clausule in hun intern huishoudelijk reglement opnemen. Turtelboom heeft dit aan alle recreatiedomeinen aangeraden. Dat zegde ze woensdag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken aan Siegfried Bracke (N-VA, foto).

Die was verbolgen omdat steeds meer openluchtzwembaden inkomgelden vragen. "In Boom probeerde men op die manier ook overlast te voorkomen. Er kwamen verschillende tarieven: de inwoners van Boom moesten 1 euro betalen. Inwoners van andere Rupelgemeenten 7 euro, net als leden een erkende zwemfederatie. Alle anderen betalen maar liefst 20 euro. Reken dit maar eens uit voor een gezin met vier kinderen. Kan dit zomaar?" vroeg Bracke.

Turtelboom antwoordde dat de gemeenten dit zelf mogen beslissen, maar dat zij zelf daarvan geen voorstander is. Ze zegde dat je herrieschoppers op basis van contractbreuk in je zwembad kan weigeren. Om voor amokmakers overal een zwemverbod of toegangsverbod tot openbare zwembaden in te voeren, moet een centrale databank van herrieschoppers worden opgericht. En daarvoor moet de wet worden gewijzigd.

Turtelboom zegde dat momenteel een wetsvoorstel in de Senaat is ingediend om dat te doen. Ze zegde verder dat ze "graag bereid is om haar expertise ter beschikking te stellen van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken om dit te realiseren". Bracke is voorzitter van die Commissie.

Meer over de overlast in openbare zwembaden vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Meer over Annemie Turtelboom