Pastorie van Tongerlo staat te koop

De stad heeft het voormalige bloedtransfusiecentrum van het Rode Kruis op ’t Stift gekocht. “We hebben het hele perceel gekocht, inclusief de toegangsweg”, aldus burgemeester Jaak Gabriels (Verjonging).

“Hierdoor houden we alle opties naar de verdere ontwikkeling van dit binnengebied open. In elk geval gaan we de Sint-Vincentiusvereniging ‘De kleine drempel’ in het voormalige bloedtransfusiecentrum onderbrengen.

Ze zijn nu nog gehuisvest op de campus van de Gerkenberg maar zullen daar moeten verdwijnen zodra de verbouwingen tot seniorenresidentie starten.” De stad betaalde 140.000 euro voor het hele binnengebied.

Na de heraanleg van het Itterplein in Opitter is het noodzakelijk geworden om een bezinkingssloot te voorzien voor de opvang van het hemelwater.

“Die bezinkingssloot komt er ter hoogte van de Bolderweg en gaat dan zo richting kanaal”, aldus schepen van Openbare Werken Bart Vanderhoydonk (Verjonging). “Omdat we geen minnelijk akkoord kregen met alle betrokken grondeigenaars, raadt Iter-aqua aan om de nodige gronden te onteigenen. We gaan nu dus een openbaar onderzoek organiseren.”

De voormalige pastorie van Tongerlo wordt openbaar verkocht. Burgemeester Gabriels: “De vraagprijs bedraagt 167.000 euro en de verkoop vindt plaats op 4 juli. Bij de dienst ruimtelijke ordening in het stadhuis krijgt men hierover alle informatie.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio