Salduz moet op 1 oktober van kracht zijn

De Kamercommissie Justitie keurde woensdagnamiddag in eerste lezing de Salduzwet goed. Die moet ten laatste op 1 oktober van kracht zijn. Door de Salduzwet moet iedere gearresteerde verdachte bijstand krijgen van een advocaat bij zijn eerste verhoor. Bovendien moet de politie aan iedere verdachte zeggen dat hij recht heeft op bijstand van een advocaat, ook als die verdachte niet aangehouden wordt.

ibroeksteeg

De stemming verliep erg nonchalant en er waren wisselende meerderheden over de 57 amendementen die in de Kamer waren ingediend. N-VA, Open Vld, CD&V en cdH stemden altijd voor. Renaat Landuyt (sp.a, (foto)) en Bert Schoofs (VB) stemden bijna altijd tegen omdat ze vinden dat door de Salduzwet zware criminelen vrij kunnen komen omdat advocaten te veel proceduremogelijkheden krijgen. Beide partijen hebben hun visie grondig herzien in vergelijking met hun collega's in de Senaat. In de Hoge Vergadering sprak de sp.a zich nog uit voor de wet, nu is ze tegen. Het VB was in de Senaat weliswaar tegen de wet, maar pleitte nu - net als de Groenen - voor het opnemen van alle verhoren, terwijl het VB daar in de Senaat tegen was. Voor alle duidelijkheid: verhoren worden niét opgenomen, zo besloot de meerderheid.

Bij de MR, die in de Senaat de Salduzwet nog steunde, stemde Marie-Christine Marghem nu eens voor en dan weer tegen de amendementen, wat veel kwaad bloed zette bij de "alternatieve meerderheid" (N-VA, CD&V, Open Vld, cdH en...MR).

PS en Groenen onthielden zich net als in de Senaat: zij menen dat verdachten niet genoeg rechten krijgen en dat de Salduzwet te beperkt is.

De wet die als de belangrijkste hervorming van het gerecht wordt aanzien, werd eerder door de Senaat goedgekeurd, maar na advies van de Raad van State, gedeeltelijk geamendeerd. Volgende week komt er nog een tweede lezing, maar er worden geen wijzigingen meer verwacht.

Meer over deze wet vindt u op de expertenpagina van John De Wit.

JDW