K.U.Leuven bezint zich over katholieke identiteit

Een meerderheid van de Leuvense academici is gewonnen voor een meer open identiteit van de universiteit. Dat blijkt uit zes debatten. Een pleidooi voor "centered pluralism", dat plaats geeft aan een eigen christelijke identiteit, maar ook een tolerant, positief en actief contact nastreeft met andere levensbeschouwingen, haalt de bovenhand. Deze visie verschilt van de grenzen die de kerkelijke definitie aan een katholieke universiteit oplegt.

ibroeksteeg

"We hebben indruk dat de meeste deelnemers pleiten voor een grote openheid, niet alleen vanuit de filosofische overtuiging, maar ook vanuit de vaststelling dat onze wereld zeer sterk evolueert", zegt rector Mark Waer (foto). "Zo is er een toenemende secularisering, interculturaliteit, participatiegraad aan de universiteit en internationalisering. Indien die strekking het haalt zal dit ongetwijfeld leiden tot een lossere band met het kerkelijk instituut."

Nieuwe opdrachtverklaring

De conclusies van de debatten zijn een eerste stap in een proces dat op termijn moet leiden tot een nieuwe opdrachtverklaring. Dit zal mogelijk ook praktische consequenties hebben voor bijvoorbeeld het behoud van het adjectief 'katholiek' in de naam van de universiteit en de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de katholieke kerk in bestuursorganen. Zo is de aartsbisschop statutair nog steeds voorzitter van de inrichtende overheid.

Het is volgens Waer nog onduidelijk welke richting het zal uitgaan. "De conclusies worden vandaag aan alle leden van de universitaire gemeenschap gemaild, die hierop kunnen reageren. Er komt ook overleg met de hogeschoolpartners binnen de Associatie K.U.Leuven, de bisschoppenconferentie, christelijke middenveldorganisaties en de UCL. Daarna worden de conclusies aan de bestuursorganen voorgelegd", aldus Waer, die in de eerste helft van volgend academiejaar tot conclusies wil komen.

Beeld: Photonews