Rechters in 2012 nog steeds niet bevoegd voor vrijlating kortgestraften

De strafuitvoeringsrechtbanken worden op 1 september 2012 nog altijd niét bevoegd om te beslissen over de voorlopige invrijheidsstellingen van gevangenen met straffen van minder dan drie jaar. "Er komt een uitstel, maar ook een alternatief". Dat zei minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) in de Kamer aan Stefaan Van Hecke (Groen!).

ssimons

Sinds 1 februari 2007 beslissen de strafuitvoeringsrechtbanken over voorwaardelijke invrijheidsstellingen van alle gevangenen die meer dan drie jaar cel kregen, zoals bv. Michelle Martin. Eigenlijk moesten zij vanaf 1 september 2008 beslissen over àlle vervroegde vrijlatingen, ook die van criminelen die minder dan drie jaar cel kregen.

Maar toenmalig minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) stelde die datum uit tot 1 september 2012. "Er is onvoldoende personeel, er is ook onvoldoende plaats om gedetineerden vast te houden als ze niet worden vrijgelaten".

Momenteel beslist immers nog altijd de minister van Justitie over de vrijlating van criminelen met straffen onder de drie jaar. Die komen nu automatisch op één derde van hun straftijd vrij. Als een rechtbank hierover zou beslissen, zouden wellicht niet altijd op één derde vrijkomen.

"Onmogelijk"

Huidig justitieminister Stefaan De Clerck wil de datum van 1 september 2012 nu alweer uitstellen met dezelfde redenen die Jo Vandeurzen in 2008 aanhaalde. "Het is onmogelijk", zo zei De Clerck, die beloofde om met "een alternatief voorstel" te komen.

Meer over de strafuitvoeringsrechtbanken vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW