Krijgt Antwerpen gevangenisinstituut voor seksuele criminelen?

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) heeft aan de regering geld gevraagd uit haar extra potje van 180 miljoen voor nieuwe initiatieven om dan toch het POKO, een instituut om psychische gestoorde gevangenen te onderzoeken, uit te bouwen. Dat zou ofwel in Antwerpen ofwel in Gent moeten komen. De parlementaire opvolgingscommissie over seksueel misbruik in de Kerk wil dat de regering de Interministeriële Conferentie over Veiligheid samenroept.

ikerremans

De Clerck werd in de opvolgingscommissie gehoord over de aanbevelingen van de Kamercommissie Seksueel Misbruik in de Kerk. Eén van de aanbevelingen was om het POKO, het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum, uit te bouwen. Dat centrum moet binnen de gevangenissen psychisch gestoorde gevangenen onderzoeken, zowel in de fase van de voorlopige hechtenis als ter voorbereiding van hun voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Geen bouwvergunning

Het POKO zou zich in eerste instantie met seksuele delinquenten bezighouden, maar het zou ook deskundigenonderzoeken naar mogelijk psychisch gestoorde gevangenen zoals bv. Kim De Gelder, kunnen doen. Het werd al in 1999 opgericht, maar er was nooit geld om het te realiseren. Het POKO moest aanvankelijk in de Brusselse gevangenis van Berkendaal terechtkomen, maar daar zitten ondertussen vrouwen. Tot op heden werd nog geen geld gevonden om het POKO uit te bouwen.

De Clerck hoopt nu dat hij van de regering geld zal krijgen om dit nu te doen. Volgens hem zou het POKO idealiter in de interneringsinstellingen van Antwerpen of Gent kunnen worden uitgebouwd. Die instellingen zijn er echter nog niet. Voor Antwerpen is er zelfs nog geen bouwvergunning, terwijl de instelling volgens de aanvankelijke planning in juni 2009 moest opengaan.

Het POKO was de opvolger van het POC, het Penitentiair Observatiecentrum. Dat werd in 1963 opgericht met min of meer dezelfde taken als het POKO. In het POC zouden ook deskundigenonderzoeken van psychisch gestoorde verdachten moeten worden uitgevoerd. Maar dit laatste werd nooit gerealiseerd. In het POC werden wel studies gedaan van sommige gedetineerden om hun gevaarlijkheid te onderzoeken. Zo'n onderzoek van seriemoordernaar Freddy Horion leidde tot zijn invrijheidsstelling, waarna hij weer ging moorden. In 1994 werd het POC afgeschaft, om dan al snel door het POKO te worden vervangen. Maar dat POKO is er dus nog niet.

De Clerck zei verder dat hij vele aanbevelingen van de Kamercommissie niet kan uitvoeren, omdat hij daarvoor met de Gemeenschappen en Gewesten moet overleggen in Interministeriële Conferenties. En die mogen sinds de val van de regering in 2010 niet meer samenkomen omdat de federale regering in lopende zaken is en geen beslissingen kan nemen. De Kamercommissie Seksueel Misbruik besloot daarop prompt om bij de regering aan te dringen om de Interministeriële Conferenties terug samen te roepen, ook in lopende zaken.

Meer over de aanbevelingen die De Clerck moet uitvoeren vindt u op de expertenpagina van John De Wit.

JDW