Gemeentelijke Holding betaalt dividend uit

De Gemeentelijke Holding - die de financiële belangen van de Belgische steden en gemeenten in een aantal bedrijven beheert - gaat zijn leden een dividend uitbetalen van 17,5 miljoen euro. Wel wordt de uitbetaling uitgesteld tot in december. Ze wordt ook afhankelijk gemaakt van de financiële toestand bij de holding.

jvangeyte

Wat is de Gemeentelijke Holding?

De Gemeentelijke Holding beheert de financiële belangen van de Belgische steden en gemeenten in een aantal bedrijven. De voornaamste participatie is die in Dexia. In totaal heeft de holding voor 2,114 miljard euro aan Dexia-aandelen in haar boeken staan. Indien ze worden gewaardeerd tegen de boekwaarde ten minste. Die bedroeg 10,41 euro per aandeel. Dat is heel wat meer dan de beurskoers van Dexia op dit moment. Die bedraagt amper 2,40 euro. De holding zegt echter dat het de bedoeling is om de aandelen van Dexia te behouden en dat de boekwaarde dus een betere waardering biedt dan de beurskoers.

De aandelen in Dexia dateren nog van de periode dat de steden en gemeenten het Gemeentekrediet in handen hadden. Toen die instelling fuseerde met het Franse Crédit local de France bundelden ze hun belangen in de Gemeentelijke Holding. De holding heeft nu 14,1% van Dexia in handen en is daarmee de tweede aandeelhouder van het bedrijf.

Naast aandelen van Dexia bezit de holding ook aandelen in het politiecommunicatienetwerk Astrid, in Publi-T (Elia), Cofinimmo, Dexia Immorent en Montea (vastgoedbevaks), Enfinity (zonnepanelen) en DG Infra + (grote infrastructuurprojecten).

De kans dat de holding enkele zaken moet verkopen, is groot.

Waar komt het verlies vandaan?

Het grootste deel van het verlies komt op naam van Dexia. Dat kende zijn aandeelhouders in 2010 (en dus ook de Gemeentelijke Holding) extra aandelen toe. Op die manier vermeed het dat het zelf een dividend diende uit te keren en er dus geld wegvloeide uit de onderneming.

In totaal kreeg de holding er voor omgerekend 52 miljoen euro toegekend. De Gemeentelijke Holding verkoos die bijkomende aandelen echter te verkopen. Dat gebeurde op het einde van het jaar toen de beurskoers al verder gezakt was. Gevolg: 10 miljoen euro verlies op deze transactie.

Waarom betaalt de holding zelf een dividend uit?

Ondanks zijn verlies gaat de Gemeentelijke Holding zelf wel een dividend uitkeren. Aangezien er vorig jaar geen winst was, moet dat gehaald worden uit de algemene reserves.

De Holding wil zo de steden en gemeenten belonen die in 2009 financieel bijsprongen. Toen had de houdstermaatschappij vers geld nodig omdat ze zelf bijkomende middelen aan Dexia diende te geven. De bank zat toen immers in zware moeilijkheden. Om de steden en gemeenten toen over de brug te halen, beloofde de holding hen een rendement van 13%. Toch deed een aantal steden en gemeenten niet mee met de kapitaalverhoging. Uiteindelijk betaalt de holding geen 13% rendement uit, maar slechts 7%. Bovendien krijgen de steden en gemeenten geen dividend op hun gewone aandelen, die ze reeds van vroeger bezaten.

Kritiek

Toch was er kritiek op de uitbetaling. De Gemeentelijke Holding heeft immers nog zware leningen lopen, waarop hij zelfs overheidswaarborg diende te vragen. Vlaams minister van binnenlandse aangelegenheden Geert Bourgeois kantte zich dan ook tegen het dividend.

Om met de kritiek rekening te houden, wordt het dividend pas uitbetaald in december en dan nog op voorwaarde dat er voldoende middelen zijn.

Meer info

Het jaarverslag van de Gemeentelijke Holding kan u hier vinden. De lijst met aandeelhouders hier.

Johan VAN GEYTE