Bijkomende inbraakbeveiliging in school De Dageraad

De directie van het MPI De Dageraad die in de nacht van zaterdag op zondag slachtoffer waren van een inbraak, hebben onmiddellijk na het voorval bijkomende maatregelen genomen om zich in de toekomst beter te beveiligen tegen inbraak.

Francis Croes

Directeur Jean Houbrechts stelt dat de school nu alles in het werk heeft gesteld om het gebouw optimaal te beveiligen tegen inbraak.Waar eerder de gang naar het directielokaal en de toegangsdeur tot het directeurslokaal met alarm beveiligd waren, werd dit nu uitgebreid naar gans het directeurslokaal en de lokalen in de omgeving.

Ondertussen raakte ook nog meer feiten bekend over de inbraak. De dieven kwamen binnen langs de vensters van het directielokaal, die uitgeven op de binnenkoer. De schade bedraagt meer dan 7000 euro.

Alhoewel het meeste geld (18.000 euro) zondag na het Tuinfeest naar de bank was gebracht, konden de dieven toch nog 3.700 euro uit de gekraakte kluis, aan geld buit maken.

Naast de laptops werden ook nog voorwerpen ontvreemd uit het aangrenzend secretariaatslokaal. De school heeft daarenboven een nieuwe kluis moeten aankopen, daar de oude kluis totaal was vernield door de dieven.

De nieuwe kluis werd nu meteen extra beveiligd met alarm. De school, die reeds herhaaldelijk slachtoffer was van inbraken heeft verder ook haar verzekeringspolis tegen diefstal aangepast.

De rechercheurs, die de zaak onderzoeken denken bruikbare vingerafdrukken te hebben gevonden, deze worden nu onderworpen aan een vergelijkingsstudie.

Francis Croes


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio