Loodts krijgt levenslang voor oudermoord

Philippe Loodts (35) moet levenslang de cel in voor de moord op zijn ouders. Dat heeft de Tongerse assisenjury beslist. De jury had iets meer dan een uur nodig om te beraadslagen over de strafmaat nadat ze Loodts om 15.14 uur schuldig hadden bevonden.

ibroeksteeg

De twaalfkoppige jury vond niet dat er sprake is van enige verzachtende omstandigheid en volgde daarmee de mening van het openbaar ministerie en de burgerlijke partijen.

"Gezien de zwaarwichtigheid van de feiten en het feit dat hij de moorden probeerde te verdoezelen, is er sprake van een enorme koelbloedigheid. Daarom krijgt hij de zwaarste straf", luidde de motivering.

Loodts beet op zijn lippen en zijn hoofd ging naar beneden bij het aanhoren van de strafmaat. Onder de familieleden weerklonk een zucht van opluchting.

Daarmee is het doek gevallen voor de 35-jarige Hasselaar die op vrijdag 4 december 2009 zijn ouders het hoofd insloeg terwijl ze lagen te slapen.

Bewijs

Dat Loodts schuldig is aan oudermoord, was al bewezen. Tijdens de pleidooien ging het dan ook vooral (opnieuw) over het karakter van de Hasselaar. “Philippe Loodts parasiteerde op zijn ouders”, vatte meester Lore Gyselaers het samen.

“Dat Francis en Jacqueline bevreesd waren voor hem, was een evidentie. En dat hij dan zegt ‘mijn emmer was vol’, dat gaat door merg en been”, aldus de advocate van de familie van de slachtoffers.

Fantasiewereld

“Philippe heeft alle kansen gekregen. Maar alle kansen krijgen om te studeren, was niet genoeg voor hem. Hij was lui”, pikte meester Jan Swennen daarop in. “Hij leefde in een fantasiewereld en raakte verstrik in zijn web van leugens. Uiteindelijk reageerde hij op gruwelijke wijze. Francis en Jacqueline werden in het donker aangevallen door hun zoon en kregen de kans niet om zich te verweren. Een laffe daad”, aldus de advocaat.

“En dan ging hij een weekendje flikflooien met zijn vriendin”, vulde meester Bert Partoens verder aan. “Zijn ouders lagen terwijl te creperen in hun eigen bloed. Zo laat men nog geen beesten liggen! En drie dagen later nog die kamer durven binnengaan en brand stichten…”

“Dat getuigt van een fundamenteel gebrek aan respect voor wat uw ouders wel voor u hebben gedaan”, besloot openbaar aanklager Backx.

Tot slot kwam ook Loodts zelf nog aan het woord. Hij richtte zich tot zijn familie en zei dat hij spijt had van wat hij heeft gedaan. “Ik hoop dat ge weet dat ik mijn best doe om aan mezelf te werken”, richtte hij zich met een krop in de keel tot zijn broer Frédéric.

Voor de jury was het duidelijk: Philippe Loodts is schuldig aan de moord op zijn ouders. Voorbedachtheid hoefde in dit geval (oudermoord) niet bewezen te worden. Iets voor 18 uur kreeg Loodts te horen dat hij levenslang de cel in moet.