Antwerpen aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders

De provincie Antwerpen heeft in 2010 dubbel zoveel buitenlandse investeringen aangetrokken dan in 2009. Vooral in de chemie en de petrochemie werden veel projecten opgezet. Enkele jaren geleden stelden veel chemiebedrijven Antwerpen als mogelijke investeringsplaats nochtans ter discussie wegens de hoge loonkosten, de zware belastingen en de problematiek van de CO2-emissies.

jvangeyte

In totaal werden in de provincie Antwerpen 55 buitenlandse investeringen geteld tegenover 27 het jaar voordien. Dat was vooral te danken aan de chemiesector. Maar ook Pfizer, Genzyme en Paccar droegen hun steentje bij, blijkt uit een studie van bedrijfsadviseur Ernst & Young.

De sterke prestatie van Antwerpen ondersteunde de sterke aantrekkingskracht van de hele Vlaamse regio voor buitenlandse investeringen. Hun aantal steeg van 64 in 2009 naar 108 in 2010. Daarmee zitten we bijna terug op het recordnivevau van 2006.

Vlaanderen realiseerde daarmee trouwens een ommekeer. De voorbije jaren zag het zijn positie stelselmatig verslechteren tegenover Wallonië en Brussel. Dat verlies is nu in eenmaal goedgemaakt. Wallonië en Brussel presteerden vorig jaar erg matig.

In totaal kon België vorig jaar 159 buitenlandse investeringen aantrekken. In 2009 bleef de wijzer nog staan op 146. Daarmee behoudt ons land zijn zesde plaats als meest aantrekkelijk Europees land voor buitenlandse investeringen. De topdrie wordt nog altijd uitgemaakt door het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.

Een derde van de buitenlandse investeringen in België komt uit de VS. Voorts leveren Duitsland en Nederland de belangrijkste bijdragen.

Belangrijk

"Voor de Belgische economie zijn buitenlandse investeringen erg belangrijk", zegt professor Leo Sleuwaegen van de KU Leuven. "De helft van onze bedrijven is immers in buitenlandse handen. Andere landen teren meer op bedrijven van eigen bodem."

Troeven voor België zijn de hoge levenskwaliteit, de transportinfrastructuur, telecommogelijkheden en de competentie van de werknemers. Negatief zijn dan weer de hoge loonkosten en de bedrijfsbelastingen. Ook het uitblijven van een regering noemen de buitenlandse bedrijfsleiders een slechte zaak.

JVG