Israël pakt problemen in bejaardenzorg aan met "slavenwet"

Er is veel verzet tegen een nieuwe wet in Israël die buitenlandse bejaardenverzorgers maar een verblijfsvergunning geeft zolang ze werken voor de persoon die hen naar Israël haalt. Volgens de tegenstanders scheppen de bepalingen een nieuwe vorm van slavernij.

ssimons

De wet, die op 16 mei werd goedgekeurd door de Knesset, laat het Israëlische ministerie van Binnenlandse Zaken toe de verblijfsvergunning van verzorgingspersoneel uit het buitenland te verbinden aan een bepaalde werkgever of aan een contract in specifieke sectoren, bijvoorbeeld de bejaardenhulp of de gehandicaptenzorg. De regering kan ook een beperking instellen op het aantal keren dat dergelijke migranten van werk mogen veranderen of op de regio's waar ze mogen werken. De tegenstanders hebben het daarom over een slavenwet.

Als een buitenlandse bejaardenhelper die voorwaarden overtreedt of zijn of haar werkgever verlaat – bijvoorbeeld omdat die te weinig betaalt of omdat het werk te zwaar is - wordt de verblijfsvergunning ingetrokken.

Vrijheid en waardigheid in gedrang

"De wet speelt vooral vrouwelijk verzorgingspersoneel uit het buitenland parten", zegt Sigal Rozen van Hotline voor Migranten, een organisatie in Tel Aviv die het opneemt voor mensen zonder papieren en vluchtelingen. "Vaak worden ze naar Israël gehaald door een bejaarde of een gehandicapte die hulp nodig heeft. Als die sterft, moeten ze een nieuwe werkgever vinden. De nieuwe wet perkt hun mogelijkheden daartoe sterk in."

Mensenrechtenorganisaties en juristen vinden dat de nieuwe wet afbreuk doet aan de vrijheid en de waardigheid van migranten.

Jillian Kestler-D’Amours

IPS

Meer over Israël