Vader van Younes blijft in de cel

De kamer van inbeschuldigingstelling van Bergen heeft woensdag de aanhouding bevestigd van Mohammed Jratlou, de vader van de kleine Younes die in november 2009 dood werd teruggevonden in de Leie in Komen. Cédric Vergauwen, de advocaat van Jratlou, had de vrijlating van zijn cliënt gevraagd.

ikerremans

Mohammed Jratlou zei opnieuw dat hij onschuldig was en zijn advocaat voerde aan dat er geen risico was dat zijn cliënt zou vluchten. "Hij is naar Marokko teruggekeerd om er zijn zoon te begraven en hij is naar België teruggekeerd", benadrukte Vergauwen.

Volgens procureur-generaal Ingrid Godart was er geen enkel nieuw element dat de onschuld van de vader aantoonde.

Het onderzoek loopt ondertussen op zijn einde. Twee rogatoire commissies zijn in Nanterre en Bordeaux aan het werk in het kader van moraliteitsgetuigenissen. Twee expertises van vezels zouden binnenkort rond zijn. Meester Vergauwen hoopt dat een proces in januari 2012 kan plaatsvinden.