Salduz wordt woensdag gestemd

De Kamercommissie Justitie wil woensdag de Salduzwet stemmen. Door die wet, - ongetwijfeld de belangrijkste gerechtelijke hervorming van de voorbije vijftig jaar -, krijgt iedere gearresteerde verdachte het recht op een advocaat om hem te helpen bij zijn eerste verhoor door de politie.

drombouts

Dinsdag worstelde de Kamercommissie zich al door de eerste reeks van zo'n vijftig amendementen op het voorstel dat eerder door de Senaat werd goedgekeurd.

Eén van de belangrijkste kritieken van de Raad van State op de wet was dat het begrip "verhoor" niet gedefinieerd is in de wet. Het is een nogal cruciaal begrip: bij het eerste verhoor van een gearresteerde verdachte moet een advocaat aanwezig zijn, bij een gewoon babbeltje niet.

Vier partijen (N-VA, CD&V, cdH en Open Vld) hadden een amendement ingediend om uit te leggen wat een "verhoor" precies is. Ze wilden vooral voorkomen dat de definitie te ruim zou worden. Zo bepaalden ze dat gesprekken "off the record", waarbij de verdachte iets verklaart maar dat niet in een proces-verbaal wil hebben, geen "verhoor" zijn.

Ook roddeltjes die ter plekke verteld zijn niet, gesprekjes bij een huiszoeking al evenmin. PS-fractieleider Thierry Giet (foto) vond dat de definitie van verhoor tot vele juridische haarkloverijen kon leiden. Daarop besloten de vier partijen om hun definitie gewoon in te trekken. Er komt dus géén definitie van wat een verhoor is in de wet.

De Kamercommissie verwierp op voorstel van minister van Justitie De Clerck (CD&V) vandaag ook de idee om alle verhoren audiovisueel op te nemen, zoals de Groenen en het VB voorstelden.

Ook de idee van Renaat Landuyt (sp.a) om de Salduzregels alleen maar toe te passen bij het eerste verhoor door de onderzoeksrechter (en dus niet: door de politie) werd verworpen. Landuyt had dit voorgesteld omdat hij eindeloze procedurediscussies vreest waardoor meerdere criminelen hun straf zullen kunnen ontlopen.

JDW

Foto Photo News