Lezersvraag: Betaal ik twee keer voorheffing bij aankoop obligatie?

Ik heb een lopende obligatie gekocht, die al 345 dagen liep. Ik heb daarvan de intrest en de roerende voorheffing moeten betalen. Nu krijg ik de interestcoupon uitgekeerd en moet ik de voorheffing op de hele som betalen. Kan ik de eerste voorheffing terugtrekken?

jvangeyte

Wie een obligatie koopt die al even loopt, moet niet alleen voor de obligatie zelf betalen, maar ook voor de interest van het aantal dagen dat de obligatie sinds de start of sinds de vorige couponvervaldag al heeft uitgestaan. Dat laatste noemen we de verlopen interest. In uw geval kwam dat overeen met 345 dagen interest.

Wie een buitenlandse obligatie koopt, moet die interest voor de verlopen dagen bruto betalen aan de verkoper.

Als de koper nadien de coupon voor het volledige jaar int, zal hij de interest voor het volledige jaar krijgen. Maar hij zal op de hele coupon roerende voorheffing moeten betalen.

Dat houdt in dat hij twee keer roerende voorheffing betaalt: eenmaal inbegrepen in de vergoeding voor de verlopen dagen, de tweede maal bij de uitbetaling van de hele coupon.

Een vlotte manier om deze dubbele belasting te recupereren is er niet. U kan alleen overwegen om bij uw belastingaangifte een bezwaarschrift in te dienen, maar of dat succes al hebben, is absoluut niet zeker.

Op Belgische obligaties ligt dat anders. Hier moet de verkoper op de reeds verlopen periode de netto-interest vergoeden. Dus na aftrek van de overeenkomstige roerende voorheffing. Op die manier wordt een dubbele belasting op de coupondatum vermeden.

JVG