Doorbraak over Eurovignet en tolheffing voor vrachtverkeer

De Europese Commissie, het Europarlement en de lidstaten hebben maandagavond laat een compromis bereikt over het Eurovignet en de spelregels voor het aanrekenen van tol aan het vrachtverkeer. Het gaat onder meer om een hogere heffing tijdens de piekuren. ook luchtvervuiling en lawaaihinder mogen worden opgenomen.

wverhaert

De doorbraak tussen de Europese instellingen legt de weg open voor de invoering van het principe "de vervuiler betaalt". Voortaan kunnen ook externe kosten als luchtvervuiling en lawaaihinder worden aangerekend. Bovendien mogen de lidstaten infrastructuurheffingen veel meer laten variëren, tot 175 procent ten opzichte van het gemiddelde tarief gedurende vijf piekuren. Dat moet de transportbedrijven dwingen hun vrachtwagens vaker in de daluren de baan op te sturen.

Voorts kwam ook een akkoord uit de bus dat bedrijven moet aansporen hun vloot tijdig te vernieuwen. De minst vervuilende vrachtwagens worden de eerste jaren vrijgesteld van de heffing voor luchtvervuiling, terwijl trucks in bergachtige gebieden extra moeten betalen.

Belangrijkste struikelblok bleek de bestemming van de opbrengsten uit de heffingen. Een verplichting om ze te investeren in een duurzamer transportsysteem kwam er niet, maar de lidstaten moeten zich daar wel toe engageren. Minstens 15 procent zou gebruikt moeten worden voor het trans-Europese netwerk voor transport. De lidstaten moeten ook in detail uitleggen hoeveel ze ophaalden en welke maatregelen ze namen om de doelstelling te bereiken.