Kwart kinderen leeft zonder toilet of warm water

In ons land leeft meer dan 25 procent van de kinderen zonder bad, toilet, centrale verwarming of warm water. Dat blijkt uit onthutsende cijfers van de armoedebarometer.

ikerremans

De economische crisis heeft de kloof tussen arm en rijk nog groter gemaakt en vooral kinderen zijn daar het slachtoffer van, zo blijkt uit de armoedebarometer.

Acht procent van de kinderen wordt geboren in armoede. Maar liefst 40 procent van de huurders woont in een huis met een gebrek aan comfort. 25 procent van de kinderen heeft geen bad, toilet, centrale verwarming of warm water.

"Het is een paradox dat we in een rijk land leven, maar er niet in slagen het aantal armen te doen dalen", zegt voorzitter Jos Geysels.

Het rapport wordt jaarlijks opgesteld in opdracht van decenniumdoelen 2017. De cijfers dateren wel van 2009, maar sociale verenigingen menen evenwel dat er sindsdien nog niet veel veranderd is.

Beeld Photo News