Werknemers moeilijker aan de slag na langdurige ziekte

Het ziekteverzuim neemt steeds maar toe. Wie langdurig afwezig is, heeft minder kans om weer aan het werk te gaan, zo blijkt uit een studie van medische preventiedienst Idewe.

jlenaerts

De kans op werkhervatting neemt af naarmate de afwezigheid. Wie drie tot zes maanden afwezig was, heeft 50 procent kans om weer aan de slag te gaan. Bij werknemers die langer dan een jaar ziek waren, is dat nog maar 20 procent. Na twee jaar wordt dat 10 procent.

Werknemers gaan vooral moeilijker aan de slag als de gezondheidsproblemen werkgerelateerd zijn. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat 80 procent van de werknemers bij terugkeer naar het werk nood heeft aan ondersteuning.

Beeld: Photonews