Bonden en directie AB InBev vinden geen vergelijk

Bij AB InBev hebben directie en vakbonden nog steeds geen akkoord bereikt over begeleidingsmaatregelen die genomen moeten worden, mocht de brouwer overgaan tot een reorganisatie van zijn Belgische activiteiten.

jvangeyte

Maandag zaten beide partijen voor de vierde keer rond de tafel sinds het hervatten van de sociale dialoog. Maar ook deze keer liep de vergadering op niets uit.

Volgens de directie deed ze nochtans haar best door te beloven niet over te gaan tot naakte ontslagen, te ijveren voor een maximale wedertewerkstelling en de uitstapregelingen voor arbeiders en bedienden bij brugpensioen of vrijwillig vertrek sterk te verbeteren, alsook een individuele tewerkstellingsgarantie te bieden voor een periode van 30 maanden.

De vakbonden eisten evenwel een volledige gelijkschakeling voor arbeiders en bedienden. Maar daar ging de directie niet op in.

De gesprekken zijn nog een gevolg van een mislukte reorganisatie begin 2010. Toen wou de directie ingrijpen in de depots en in de afdeling die instaat voor het onderhoud van de tapinstallaties in de horecazaken. Maar na een staking werd dat plan weer ingetrokken.

JVG