Justitie betaalt dan toch 19.292 euro aan politie Sint-Truiden

Twee weken nadat de politiezone Sint- Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken aankondigde dat het de FOD Justitie voor de rechter zou slepen wegens achterstallige gerechtskosten, heeft Justitie dan toch 19.292 euro opgehoest.

jlenaerts

Die 19.292 euro kwam er nadat de Truiense politie eerder had aangekondigd dat het de overheidsdienst zou dagvaarden. Justitie weigerde immers om de verzendkosten van de verstuurde pv's nog langer terug te betalen. Begin mei wachtte de Truiense politie echter nog altijd op de terugbetaling van de verzendkosten die in 2009 en 2010 werden gemaakt. In totaal ging het om meer dan 20.000 euro. "Een serieuze hap uit ons budget", aldus Pirard.

Stroomversnelling

Waarom Justitie plots was gestopt met het terugbetalen van de portkosten, bleef voor de Truienaars een raadsel. Uiteindelijk zag de politiezone zich genoodzaakt om het geld via gerechtelijke weg te recupereren. "Twee weken geleden hebben we een raadsman ingeschakeld, die vervolgens een brief naar de FOD Justitie gestuurd."

Met resultaat, blijkt nu. Begin deze week stortte Justitie immers 19.292 euro op de rekening van de Truiense politie. "Alle gerechtskosten tot en met januari 2011 zijn nu terugbetaald", zegt de korpschef. Waarom de dienst gerechtskosten van de FOD Justitie pas in actie schoot nadat er met een rechtszaak werd gedreigd, blijft onduidelijk. Bij de dienst gerechtskosten wei gerde men gisteren uitleg te geven over de hele zaak.

Tevreden

Ook de Truiense burgemeester Ludwig Vandenhove heeft het raden naar wat er precies is fout gelopen. "Het verbaast mij dat de aanstelling van een advocaat genoeg is om ons geld terug te krijgen. Een uitleg hebben wij in ieder geval niet gekregen. Ofwel ging het om een louter administratieve vergissing bij de dienst gerechtskosten, ofwel probeerde men geld te besparen. Wij zijn in ieder geval tevreden dat onze verzendingskosten werden vergoed."

Ruben STEEGEN


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio