250 man sjoemelt met startdatum zonne-energie

Reeds 250 bezitters van zonnepanelen zijn betrapt voor het invullen van een valse startdatum van hun energieproductie. Op die manier hoopten ze te genieten van hogere opbrengsten voor hun groenestroomcertificaten. Ze krijgen een boete.

jvangeyte

Wie hernieuwbare energie produceert, krijgt daarvoor groenestroomcertificaten. Die moeten verplicht worden opgekocht door de netbeheerders. De tarieven hangen af van het moment van ingebruikneming van de panelen. Hoe vroeger dit was, hoe meer ze krijgen.

Vooraleer een netbeheerder de certificaten uitbetaalt, moet hij echter gegevens opvragen in de databank van de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). Daarin staan de gegevens die de eigenaar van de panelen zelf heeft ingediend. Het gaat onder meer om de ingangsdatum van de installatie en de beginstand van de productiemeter. Die datum kan echter niet liggen voor de datum van de AREI-controle. Die AREI staat voor Algemeen Reglement op de Elektriciteitsinstallaties en beoogt de veiligheid te verhogen.

Bij 250 mensen werd intussen gesjoemel met de ingangsdatum vastgesteld om zo hogere prijzen te krijgen. Hun gegevens werden inmiddels aangepast. De VREG zal hen ook een boete opleggen.

De distributienetbeheerders hebben het afgelopen jaar in een aantal vermoede fraudedossiers ook strafklacht ingediend tegen een aantal keuringsinstanties. Ook de VREG overlegt momenteel met de gerechtelijke instanties over het opstarten van een strafprocedure in enkele gevallen van vermoedelijke fraude door keuringsinstanties en eigenaars van zonnepanelen.

Johan VAN GEYTE