Consumentenvertrouwen piekt weer

De Belg is in vier jaar niet meer zo optimistisch geweest over de economische vooruitzichten dan vandaag. Het herstel van het consumentenvertrouwen dat in april werd ingezet, kreeg in mei een nieuwe stuw.

jvangeyte

De Nationale Bank van België doet elke maand een enquête bij 1.600 Belgen. Hen wordt gevraagd hoe ze verwachten dat de economische situatie zal evolueren, hoe ze de werkloosheid inschatten en of ze denken nog te kunnen sparen.

De jongste bevraging leert dat de consumenten beterschap verwachten voor de economische toestand en dat ze verwachten dat ook de arbeidsmarkt weer wat zal aantrekken.

Op persoonlijk vlak zijn de verwachtingen van de gezinnen ten aanzien van hun financiële situatie eveneens licht verbeterd. Hun vooruitzichten betreffende hun spaarvermogen zijn evenwel op het peil van de twee voorgaande maanden gebleven.

De gegevens van de bevraging worden door de Nationale Bank in een cijfer gegoten. Dat evolueerde van -1 naar 1. Dat is evenveel als in februari en het hoogste cijfer in vier jaar.

JVG