1.158 zelfstandigen kregen vergoeding wegens werken in de straat

In 2010 hebben 1.158 zelfstandigen een vergoeding van de overheid gekregen omdat er gewerkt werd in hun straat en ze daardoor inkomstensverlies leden.

jvangeyte

Sinds 2007 kunnen zelfstandigen die hinder ondervinden van openbare werken een compensatievergoeding krijgen van het Participatiefonds. Ze bedraagt sinds 2009 71,64 euro bruto. Voorheen ging het om 44,20 euro bruto.

In 2010 ontvingen 1.158 zelfstandigen zo’n compensatievergoeding. Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) en Unizo is dat veeleer aan de lage kant. Dat komt omdat de vergoeding pas wordt toegekend aan zelfstandigen die hun zaak minstens zeven dagen moeten sluiten. En dat is iets wat men slechts in uiterste nood doet.

Ondanks het beperkte aantal aanvragen, moest het Participatiefonds vorig jaar 1,9 miljoen euro uitkeren. En dat is meer dan de 1 miljoen euro die het Fonds daarvoor kreeg van de overheid. Het NSZ pleit daarom voor het optrekken van de toelage.

De zelfstandigenorganisaties steunen intussen ook een voorstel van Rik Daems (Open Vld). Die wil de zeven dagen verplichte sluiting schrappen.

JVG