Ook de baas zit op Facebook en LinkedIn

De socialenetwerksites Facebook, LinkedIn en Twitter spelen een steeds grotere rol in de reatie tussen werkgever en werknemer.

jvangeyte

Solicitaties

Meer en meer bedrijven proberen bij sollicitaties om informatie te vissen op Facebook of LinkedIn.

Op zich is daar juridisch geen probleem mee. Maar doordat een bedrijf op dergelijke sociale netwerken soms zeer persoonlijke informatie kan vinden - ziekteverleden, politieke voorkeur - dreigt het gevaar dat men een sollicitant veel vlugger gaat afwijzen op basis van een verboden discriminerend criterium. Dit zou kunnen leiden tot strafvervolging of zeer zware administratieve geldboetes.

Een bedrijf moet er ook voor opletten dat een vacature niet alleen op sociale netwerken wordt aangekondigd. Er is reeds in het buitenland geoordeeld geweest dat een dergelijke verenging van de selectiekanalen indirect een discriminatie kan uitmaken van bv. een raciale groep, die niet zo vlot als anderen toegang heeft tot dergelijke online sociale netwerken.

Arbeidstijd

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden veel bedrijven geconfronteerd met werknemers die vele uren van hun arbeidstijd doorbrengen op Facebook, Netlog of Twitter in plaats te werken.

Een werkgever heeft het recht om het gebruik van internetverbindingen strikt te reglementeren en stelt dan ook best een internetpolitiek op om uitwassen te voorkomen.

Het probleem hierbij is dat de controle op de naleving van een dergelijke politiek vaak botst met de principes inzake privacy van de werknemer op de werkvloer. Daarom is het vaak veel effectiever om de toegang tot deze websites technisch te blokkeren, wat controle overbodig maakt en perfect legaal is.

Einde arbeidsovereenkomst

De sociale netwerken kunnen ook fundamentele rol spelen bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Zo is er het fenomeen van werknemers die zich laten gaan op Facebook en ronduit hun werkgever gaan beledigen of ridiculiseren.

Gezien werkgever en werknemer elkaar eerbied en achting verschuldigd zijn, kan dit in grove gevallen aanleiding geven tot een ontslag om dringende redenen. Het feit dat dit gedrag zich eigenlijk situeert in het privé-leven van de werknemer belet niet dat dit een weerslag geeft op de arbeidsrelatie en een vertrouwensband onmogelijk kan maken.

Filip Tilleman

Advocaat

Tilleman van Hoogenbemt, Antwerpen

Meer over Facebook