Stijgend aantal gevallen van dierenverwaarlozing

Het aantal gevallen van dierenverwaarlozing is de afgelopen jaren sterk gestegen. De Inspectiedienst Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid registreerde in 2010 541 gevallen tegenover 361 in 2007. In 2008 waren er 385 gevallen, in 2009 439.

ssimons

In het eerste kwartaal van 2011 werden al 134 gevallen vastgesteld. Dat meldt minister Laurette Onkelinx (PS) op een schriftelijke vraag van Minneke De Ridder (N-VA).

Inbeslagname

Ook het aantal inbeslaggenomen dieren is de afgelopen jaren sterk gestegen. In 2007 ging het om 1.079 dieren en in 2008 om 2.505. Na een daling in 2009 tot 1.365 dieren, was er in 2010 weer een stijging tot 2.495.

In 2009 ging het vooral om runderen (584), vogels (242) en honden (238), in 2010 vooral om konijnen (979), runderen (250) en vogels (230). In 2010 werden ook opvallend veel reptielen (122) in beslag genomen.

Foto Photonews