Onderzoek naar fraude met zonnepanelen bij honderden particulieren

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt onderzoekt meer dan 250 mogelijke fraudegevallen bij de minimumsteun voor zonnepanelen bij particulieren.

wverhaert

De VREG, de toezichthouder op de Vlaamse energiemarkt, ziet erop toe dat de verkoop aan de minimumprijs van groenestroomcertificaten, toegekend voor de productie van elektriciteit uit zonnepanelen, correct verloopt. De netbeheerders controleren voor elke nieuwe installatie of de gegevens in de VREG-databank, die de eigenaar van de zonnepanelen zelf heeft ingevuld, overeenstemmen met de gegevens opgenomen in het keuringsverslag van de installatie.

De controle op de datum van indienstname van de installatie is nodig om te verzekeren dat aan elke installatie de juiste minimumsteun wordt betaald. Die minimumsteun per groenestroomcertificaat is afhankelijk van de datum van indienstname. "Die datum kan niet vroeger zijn dan de datum van de keuring."

Boete

Als bij de aanmelding bij de VREG een datum van indienstname wordt ingevuld die vroeger is dan de datum van de keuring, wordt die datum rechtgezet. Daardoor werd al voor meer dan 250 installaties het bedrag van de minimumsteun aangepast.

De energieregulator legt een boete op aan eigenaars van zonnepanelen die onjuiste gegevens opnemen in hun aanvraagformulier om ten onrechte aanspraak te maken op een hogere minimumsteun.

De distributienetbeheerders dienden in een aantal vermoedelijke fraudedossiers een strafklacht in tegen een aantal keuringsinstanties. Ook de VREG overlegt met de gerechtelijke instanties over het opstarten van een strafprocedure in enkele gevallen van vermoedelijke fraude door keuringsinstanties en eigenaars.