Grootste psychiatrische ziekenhuis van het land staat voortaan in Sint-Truiden

De twee Sint-Truidense ziekenhuizen Sancta Maria en Ziekeren smelten samen tot het grootste psychiatrisch ziekenhuis van het land: Asster. Het fusieziekenhuis bundelt de krachten om de toenemende nood aan gespecialiseerde psychiatrische zorg nog professioneler aan te pakken. Dat bleek vrijdag uit de persvoorstelling.

wverhaert

Met meer dan 731 ziekenhuisbedden en plaatsen vormt de fusie tussen de psychiatrische centra van Ziekeren en Sancta Maria de grootste in zijn soort. Ondanks de grote capaciteit (1.879 opnames in 2010) wil men onder de nieuwe naam Asster meer aandacht besteden aan thuiszorg, online hulpverlening, daghospitalisatie en gespecialiseerde zorg in allerlei woonvormen.

"De voornaamste trend in onze sector is de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg", zeggen Jaak Poncelet en Jos Moers, beiden directeur van Asster. "De tijd dat mensen met een psychiatrisch probleem langdurig in een centrum werden behandeld, is definitief voorbij. Wij willen de voortrekker zijn in innoverende zorgmodules die zo dicht mogelijk aansluiten bij de concrete leefwereld van de patiënten."

Depressie

Zo wordt tegelijk ruimte gecreëerd om in de centra zelf de toegenomen nood aan psychiatrische zorg op te vangen. "Het aantal gedwongen opnames is zeer sterk gestegen, vooral bij kinderen en jongvolwassenen", aldus de directie.

"Een uitbreiding van deze afdeling is noodzakelijk. Meer algemeen nemen de stemmingsstoornissen en afhankelijkheidsproblemen (verslavingen) toe. Depressie is dé aandoening van de 21e eeuw."

Asster wil tot slot zich ook verder specialiseren in psychiatrische problemen bij ouderen.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio