Veel belangstelling voor proces over oudermoord

Het assisenproces in Tongeren over de oudermoord met de 35-jarige Hasselaar Philippe Loodts kan bij de start vrijdag op veel belangstelling rekenen, zowel van pers, als van publiek. Voor aanvang maakten verschillende cameraploegen nieuwe beelden van de beschuldigde. In de assisenzaal lag ook de houten balk, waarmee Loodts zijn 59-jarige vader Francis en zijn moeder Jacqueline Vandebriel op 4 december 2009 in hun slaapkamer het hoofd insloeg.

ibroeksteeg

Loodts (foto) was naar eigen zeggen de verwijten van zijn vader over zijn spilzucht en schulden beu. Na de moord op zijn ouders, die nog in hun bed lagen, sprak Loodts met zijn Schotense vriendin af om samen een weekendje door te brengen. Hij nam de bankkaart van zijn vader en reed met de BMW van zijn ouders naar Schoten. Hij zou voor de wagen nooit de toestemming hebben gekregen.

Zondagavond 6 december keerde hij terug naar de ouderlijke woonst in Hasselt, waar hij een inbraak ensceneerde en brand stichtte om de sporen te verdoezelen. Daarna ging hij op Winterland in Hasselt een pint drinken met kameraden.

Komedie

Het hele weekend had hij komedie gespeeld tegenover zijn vriendin, haar moeder en vrienden. Uiteindelijk bekende de 35-jarige Hasselaar de moord. Blijkbaar was hij die bewuste vrijdag woest geworden, toen zijn vader hem had aangesproken over de dure kostprijs van de sms'jes naar zijn vriendin. Vrijdag begon het proces met de voorlezing van de akte van beschuldiging door openbaar aanklager Bjorn Backx.

Loodts zat onverstoord op zijn stoel. Daarna zal assisenvoorzitter Liesbet Knapen de beschuldigde verhoren.