174 overleden Belgen in buitenland ontvangen pensioen

De Belgische staat heeft in 2010 aan 174 Belgische senioren in het buitenland een pensioen uitgekeerd terwijl zij reeds overleden waren. Alles samen ging het om 260.000 euro. Dat bedrag probeert men nu terug te vorderen.

kscherpenberg

De Rijksdienst voor Pensioenen verzendt elk jaar een formulier naar de pensioengerechtigden die België hebben verlaten. Wie niet binnen de twee maanden een teken van leven geeft, krijgt geen geld meer. Zo wordt elk jaar de betaling van ongeveer 5 procent van de rechthebbenden in het buitenland stopgezet.

Uit cijfers van uittredend minister van Pensioenen Michel Daerden (PS) blijkt dat al een kleine 52.000 euro werd terugbetaald. Dat bedrag zal misschien nog maar een beetje aandikken. In voorgaande jaren werd namelijk slechts een derde teruggevorderd.

Cijfers over fraude met de levensbewijzen zijn er niet. N-VA-parlementslid Karolien Grosemans had de gegevens opgevraagd.