"Kleine foutjes in proteïnen deden complex leven ontstaan"

Kleine structurele fouten in proteïnen zijn volgens wetenschappers mogelijk verantwoordelijk voor veranderingen die complex leven hebben doen ontstaan.

ssimons

Een vergelijking van de proteïnen bij 36 hedendaagse soorten - van ééncellige protozoa tot mensen - doet vermoeden dat foutjes in proteïnen deze proteïnen minder stabiel hebben gemaakt in water. Dat zou hen kleveriger gemaakt hebben en de kans vergroot hebben dat ze zouden samenwerken, waardoor een complexe functie ontstond.

Een analyse toonde dat organismen met kleinere populaties, zoals mensen, meer van deze "foutjes" bevatten dan simpelere levensvormen die in grotere hoeveelheden bestaan. Het proteïne hemoglobine, dat zuurstof transporteert in ons bloed, is bijvoorbeeld uit vier identieke onderdeeltjes opgebouwd, die elk een aantal foutjes bevatten maar tegelijk elkaars foutjes maskeren.

Deze bevindingen doen vermoeden dat het proces van natuurlijke selectie - waarbij organismen die zich het beste aanpassen overleven - niet de enige manier is om complex leven te doen ontstaan.

De onderzoekers twijfelen niet aan natuurlijke selectie als een proces, maar denken dat dit proces dus geholpen zou kunnen worden door andere factoren. "Dit opent een nieuw evolutionair pad, dat eerder nog niet bestond", klinkt het.