Eén bejaarde op tien is ondervoed

Tijdens een Ronde Tafel in de Kamer bleek dat ondervoeding bij ouderen een serieus probleem is. Niet minder dan 1 Belg op 10, ouder dan 65, is ondervoed. De Kamerleden Maggie De Block (Open Vld) en Maya Detiège (Sp.a) willen dit onderschat probleem op de politieke agenda plaatsen.

ibroeksteeg

Vandaag gaat er volgens De Block en Detiège (foto) teveel aandacht bijna uitsluitend naar de preventie van obesitas. Andere problemen zoals ondervoeding of slechte voeding bij zieke en/of oude mensen blijven onderbelicht. Nochtans zijn ondervoeding en slechte voeding bij ouderen even acuut als obesitas.

"Eén Belg op 10, ouder dan 65, is ondervoed. Ondervoeding bij ouderen is een weinig bekend probleem dat onvoldoende wordt vastgesteld en behandeld", zegt huisarts Maggie De Block. "Ondervoeding heeft talrijke zware gevolgen voor de gezondheid van onze senioren. Bovendien heeft ondervoeding een enorme impact op de gezondheidszorg."

Hospitalisatiekosten

Ondervoeding en de bijbehorende risico's verhogen de ziekenhuiskosten. Recente studies tonen aan dat de hospitalisatiekosten voor een ondervoede patiënt ongeveer 19% hoger zijn dan voor een 'gewone' patiënt met gelijkaardige ziekteverschijnselen. Zo blijkt uit een onderzoek dat de ziekenhuiskosten van medisch ondervoede patiënten 75% hoger liggen dan deze van goed gevoede patiënten. In het Verenigd Koninkrijk worden deze kosten zelfs dubbel zo hoog geschat als de kosten door obesitas.

Beeld: Photonews

Meer over Maggie De Block