Bisdom Roermond sluit tientallen kerken

Het Nederlandse bisdom Roermond sluit tegen 2020 vele tientallen, mogelijk zelfs honderd kerken en zal de huidige driehonderd parochies onderbrengen in vijftig federaties met elk gemiddeld zes parochies. Dat blijkt uit een blauwdruk van het bisdom die het beleid voor de komende tien jaar uitzet. Met name in stedelijke gebieden zullen kerken verdwijnen.

ibroeksteeg

Volkskerk

Sinds 1992 zijn in de aan België grenzende provincie al 44 kerken gesloten. "We verwachten dat het aantal sluitingen rap in tempo zal toenemen", aldus de woordvoerder van het bisdom. De sanering is het gevolg van wat hij "de verdamping van de volkskerk" noemt. Nu gaat nog 8 procent van de katholieken geregeld naar de mis, in 2020 is dat nog maar 4 procent. Het aantal priesters daalt van ongeveer tweehonderd nu naar 120 in 2020, verwacht het bisdom Roermond.

Eind jaren zestig ging 80 tot 90 procent van de gelovigen regelmatig naar de mis. Begin jaren zeventig daalde hun aantal naar 60 procent.

Steeds minder mensen moeten de kosten opbrengen voor het openhouden van kerkgebouwen. Volgens het dagblad De Limburger gaat zowat 100 van de 325 kerken in Limburg dicht.

Het bisdom zal geen sluitingen opleggen, voegt de krant eraan toe. Het plan is om de parochiefederaties en kerkgangers zélf te laten bepalen wat er in hun gebied moet gebeuren. Slopen van kerkgebouwen is niet uitgesloten.

Beeld: Photonews

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio