Allround Klusjes failliet

De rechtbank van koophandel te Hasselt heeft de faillietverklaring op dagvaarding uitgesproken van Allround Klusjes VOF, Kievitwijk 17, te Houthalen. Curator : Mr. Pauwels, Geert, Willekensmolenstraat 161, te 3500 Hasselt. Tijdstip ophouden van betaling : 28 april 2011.

bart bijnens

Indienen der schuldvorderingen : griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt, Havermarkt 10 voor 28 mei 2011.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio