Meubelwinkel Sitside failliet

De rechtbank van koophandel heeft de faillietverklaring op bekentenis uitgesproken van Sitside BVBA aan de Kuringersteenweg . Voor de winkel in designmeubel treedt Mr. Pauwels, Willekensmolenstraat 161, Hasselt op als curator. Tijdstip ophouden van betaling : 1 april 2011.

bart bijnens

Indienen der schuldvorderingen : griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt, Havermarkt 10 voor 28 mei 2011.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio