Bin Laden juicht Arabische revoluties toe in postume boodschap

Er is postuum een audioboodschap van Osama bin Laden opgedoken waarin de al-Qaidaleider de revoluties in Tunesië en Egypte toejuicht.

kscherpenberg

In de video, die 12 minuten en 37 seconden duurt, wendt bin Laden zich tot de moslims die in hun land in opstand kwamen of willen komen tegen het regime.

"Elk uitstel zou kunnen betekenen dat de kans verloren gaat. En te vroeg in beweging komen zal het aantal slachtoffers verhogen", aldus de topterrorist. "Ik denk dat de wind van de verandering door de hele moslimwereld zal waaien, met de toestemming van Allah."

Osama bin Laden, die op 2 mei werd gedood door een Amerikaans commando, pleit voor de oprichting van een Raad die revolutionair advies moet verstrekken en die moet beslissen wat het beste moment is om de revolutie in de moslimwereld te verspreiden.

Meer over Osama bin Laden