Di Rupo: "Opdracht van de laatste kans"

Elio Di Rupo heeft tijdens een persconferentie toegelicht wat zijn werkwijze zal zijn de komende weken. Hij zal "binnen een redelijke termijn" een basisnota uitwerken die publiek wordt gemaakt. In die nota zal zowel een institutioneel als een sociaaleconomisch luik zitten.

ikerremans

Di Rupo las zijn verklaring eerst in het Frans voor en daarna in zijn gebrekkiger Nederlands. "Ik ben me bewust van de verantwoordelijkheden die de grootste partij van de grootste politieke familie van het land toekomen. Mijn opdracht zal niet eenvoudig zijn, ik hoop dat ik ze met de medewerking van de andere partners zal kunnen waarmaken", stak Di Rupo van wal.

Hij dankte ook al zijn voorgangers en in het bijzonder onderhandelaar Wouter Beke (CD&V). Vanavond zit hij met Beke samen om diens verslag van de afgelopen weken te bespreken.

Hervormingen

"Iedereen weet dat de standpunten nog steeds heel ver uit elkaar liggen. Toch is er substantiële vooruitgang geboekt in bepaalde domeinen. Het is nu onze taak om een gezamenlijk project voor alle Vlamingen, Walen, Brusselaars en Duitstaligen uit te werken. Een gezamenlijk project van een vernieuwd België, met een economie die voor alle Belgen werkt. We moeten dus partners samenbrengen die bereid zijn om dit project te bereiken. Van Antwerpen tot Mons."

"Ik ben ervan overtuigd dat we het zwaartepunt moeten verschuiven van de federale staat naar de deelstaten. We hebben een nieuw evenwicht nodig met een grotere autonomie voor de gemeenschappen en gewesten. We hebben ook een volwaardige regering met het vertrouwen van het parlement nodig met sterke ambitie en een duidelijke visie om het land uit de crisis te halen en de uitdagingen van de volgende jaren aan te gaan. Om de economische en sociale hervormingen door te voeren, het begrotingsevenwicht terug te vinden, de werkgelegenheidsgraad op te trekken, pensioenen, justitie, asiel en migratie hervormen, enzovoort."

Sociaaleconomisch

Di Rupo gaat meteen beginnen met het sociaaleconomische luik. Parallel hiermee zal Di Rupo ook de institutionele onderhandelingen verderzetten. "Ik wil een basisnota opstellen waarin twee aspecten worden opgenomen: het sociaaleconomisch luik en het institutionele luik. Ik wil deze basisnota neerleggen binnen een termijn die redelijk is voor alle partijen die de laatste maanden betrokken waren bij de onderhandelingen. Het gaat niet over voorstellen die te nemen of te laten zijn. Elke partij kan op dat moment kiezen of ze de voorstellen aanvaarden, hetzij over beide aspecten, hetzij over slechts een aspect."

Di Rupo benadrukte dat de PS en de N-VA een belangrijke verantwoordelijk hebben, "maar ze kunnen het land niet alleen hervormen. Elke partij moet zichzelf overstijgen en boven het eigen partijbelang of de eigen gemeenschap staan."

Openbaar

De basisnota zal openbaar worden gemaakt. "Burgers hebben het recht om te weten wat er op tafel ligt. Ik weet dat dit een moeilijk jaar geweest is voor de inwoners. We moeten absoluut tot meer sereniteit komen. We moeten met veel nederigheid inschatten hoe klein de slaagkans van mijn opdracht is."

"We moeten allemaal deelnemen met de vastberadenheid van het eerste uur. We moeten een compromis durven aangaan alsof het de opdracht van de laatste kans is. Ik hoop dat we met de medewerking van de verschillende partijen kunnen komen tot een noodzakelijk evenwicht. Ik zal alles doen wat menselijk mogelijk is om hierin te slagen."

Meer over Elio Di Rupo