Pascal Smet wil geen illegalen in (taal)lessen

Wie als volwassene taallessen Nederlands of een andere cursus wil volgen, moet over geldige verblijfsdocumenten beschikken. Dat is een vereiste die in een nieuw onderwijsdecreet staat.

ssimons

"We moeten duidelijkheid scheppen", zegt de Vlaamse minister van Onderwijs, Pascal Smet (sp.a), in een vorig leven nog vluchtelingencommissaris, in een Corelio-krant. "Als die mensen niet mogen blijven, moeten ze het land uit. Hen als overheid allerlei tegemoetkomingen aanbieden is een verkeerd signaal. Dat is het asielbeleid ondergraven want je ontraadt een vrijwillige terugkeer. Bovendien nemen die mensen plaatsen in van anderen die hier wel wettig zijn en er meer recht op hebben. Er bestaan wachtlijsten voor die cursussen."

Iedereen negatief

De maatregel veroorzaakt heel wat deining. Nagenoeg het hele onderwijsveld heeft zich negatief over de maatregel uitgesproken. Ook het Kruispunt Migratie-Integratie heeft praktische en juridische bezwaren geformuleerd, verwijzend naar opmerkingen van de Raad van State. De christelijke en de socialistische onderwijsvakbonden zijn een petitie gestart, voeren actie via Facebook en ze hebben alle betrokken politici aangeschreven.

Foto Photonews

Meer over Pascal Smet