Akkoord over lonen in metaal

Vakbonden en werkgevers uit de metaal, machine- en elektrische bouw hebben een akkoord bereikt over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de 150.000 arbeiders uit de sector voor de periode 2011-2012.

jvangeyte

De vakbonden en werkgevers gaan hun akkoord de komende dagen voorelggen aan hun achterban.

Het ontwerp van akkoord voorziet in een loonsverhoging met 0,3% op 1 april 2012. Dat is het maxium dat wettelijk is toegelaten.

Bovenop kan nog tweemaal 0,1% worden toegekend, waaraan provinciaal invulling moet worden gegeven. Die tweemaal valt wel buiten de loonnorm van 0,3%. Het kan bijvoorbeeld gaan om een extra bijdragen aan het pensioenfonds. Komt er geen akkoord over de provinciale verhoging, dan volgt op 1 januari 2013 een extra loonsverhoging. Op dat moment zijn die immers weer toegestaan.

JVG