Werken Rijksweg lopen ruim jaar vertraging op

Midden vorig jaar werden de plannen voor de heraanleg van de N141 uitvoerig voorgesteld. Het was de bedoeling om in het najaar met deze ingrijpende werken te starten, maar door allerlei omstandigheden ziet het er naar uit dat het eerder 2013 zal worden vooraleer de werken zullen starten.

De herinrichting van de N141 of de Rijksweg is een heel ingrijpend project voor Ham omdat de hele gewestweg vanaf de Kanaalstraat in Kwaadmechelen tot en met de Stationsstraat in Oostham wordt aangepakt.

Voorname uitdagingen zijn de herinrichting van de schoolomgeving in Kwaadmechelen en in Oostham. Tegelijk wordt de riolering volledig vernieuwd en wordt een gescheiden rioleringsstelstel voorzien. Er komen gescheiden fietspaden, de kruispunten worden aangepast zodat het fileprobleem in Ham wordt opgelost en de verkeerslichten in Oostham worden vervangen door een rotonde.

“Het was de bedoeling om dit najaar te starten met de werken”, zegt burgemeester Dirk De Vis. “Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer is deze timing om een aantal redenen niet meer haalbaar.

Uit metingen blijkt immers dat op een aantal plaatsen te weinig openbaar domein beschikbaar is. Daarom moeten nog een veertigtal perceelstukken worden aangekocht. Omdat deze procedure heel wat tijd vraagt, starten de werken later.”

Daarnaast moet de verkeerssituatie rond het kruispunt met de Gerhoevenstraat nog verder worden onderzocht.

De voorbije gemeenteraadszitting kreeg studiebureau Technum de opdracht om de herinrichting van dit kruispunt verder uit te werken aan de hand van nieuwe metingen. Schepen van Openbare Werken Jos Ooms vertelde toen dat er geen rond punt kan komen aan de Gerhoevenstraat omdat er geen plaats genoeg is.

Er werd wel gedacht aan verkeerslichten, een kleine afslagstrook en zelfs aan het alternatief om de Lindestraat mee op te nemen in het ganse verhaal. Omdat nieuwe metingen een totaal ander beeld geven, moet hier ook bijkomend onderzoek worden gedaan door studiebureau Technum.

En dan is er de volgende struikelblok, namelijk de Schoolstraat. Ook hier moet er extra onderzoek gebeuren, zodat de circulatie van het verkeer kan worden uitgewerkt.

“Het ziet er op dit moment naar uit dat de werken dan ook pas kunnen starten tegen begin 2013”, aldus nog burgemeester De Vis.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio