Gennez: "Wat we in Vlaanderen doen, willen we federaal doen"

"Het heeft al lang geen belang meer welke kleur de kat heeft, als ze maar muizen vangt." Zo reageert sp.a-voorzitster Caroline Gennez op het feit dat N-VA liever met CD&V en Open Vld wil voort onderhandelen. Ze voegt er aan toe dat "wat we in Vlaanderen doen, ook federaal willen doen".

ikerremans

Ook de Vlaamse socialisten willen het communautaire en het sociaal-economische gekoppeld zien. De doelstelling van de staatshervorming is voor sp.a meer mensen aan het werk krijgen in een Belgische Unie, waarbij de vier deelstaten fungeren als de motor van de economie en waarbij het federaal niveau de sociale bescherming en de pensioenen moeten kunnen blijven betalen.

In de soep

Daarom pleit Gennez voor samenwerking tussen de verschillende overheden. "De toekomstige inspanning van 17 miljard euro zullen we met z'n allen moeten realiseren", zegt ze. Gennez verwijst naar de Vlaamse regering. "Die heeft er duidelijk voor geopteerd een begrotingsevenwicht te halen, maar op een sociale en toekomstgerichte manier", luidt het. Dat wil de socialistische voorzitster op federaal niveau ook zien gebeuren. "Wij zoeken daarin partners."

Bij N-VA gaan steeds meer stemmen op om met de christendemocraten en liberalen voort te doen aan Vlaamse zijde. Gennez herinnert eraan dat sp.a in 2009 "positief en constructief" heeft onderhandeld met N-VA. Bovendien, gaat Gennez voort, "hebben ze het vier jaar geprobeerd zonder ons en dat is smadeloos in de soep gedraaid".

Consultaties

Maandag is Caroline Gennez ontvangen bij de koning. Ook Groen!-voorzitter Wouter Van Besien en Jean-Michel Javaux van Ecolo kwamen op de koffie. Na zijn consultaties beslist koning Albert pas over het ontslag van onderhandelaar Wouter Beke.

Beeld Photonews

Meer over Caroline Gennez